De goede doelen

In 2007 is Stichting De Schroef opgericht om de jeugd meer aan het bewegen en sporten te krijgen en daar waar nodig sportverenigingen te versterken.

Stichting De Schroef

Inmiddels stimuleert Stichting De Schroef sport en beweging voor iedereen, ongeacht de leeftijd, economische situatie of lichamelijke en/of geestelijke beperking. Er is een intensieve samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, zorginstellingen en de gemeente Heusden. De missie luidt: Wij creëren welzijn door mensen middels sport en bewegen met elkaar te verbinden.

 

Onze vijf pijlers:

  • Versterken lokaal sport- en beweeginfrastructuur
  • Verlagen overgewicht en bewegingsarmoede (oftewel zoveel mogelijk inwoners in beweging brengen)
  • Verlagen eenzaamheid (oftewel zoveel mogelijk inwoners middels sport en bewegen andere inwoners te laten ontmoeten en te laten participeren in de maatschappij bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk)
  • Het bieden van talentontwikkeling (in het kader van burgerschap)
  • Het bieden van financiële ondersteuning (in het kader van het Jeugdsportfonds)

 

Wilt u meer weten over Stichting De Schroef, kijk dan op www.stichtingdeschroef.nl of volg ze op facebook: www.facebook.com/deschroef

 

Stichting Jeugdbrandweer

De Stichting Jeugdbrandweer Nederland is een onderdeel van Brandweer Nederland en bestaat sinds 2006. Er zijn inmiddels zo’n 150 jeugdbrandweerkorpsen in Nederland.

De stichting heeft als doel:

  • het bevorderen van de oprichting van jeugdbrandweerkorpsen als onderdeel van de gemeentelijke en/of regionale brandweerkorpsen in Nederland;
  • het ontwikkelen van activiteiten voor de leden van de bij de stichting aangesloten jeugdbrandweerkorpsen;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

Help de brandweer uit de brand!

Op 1 januari 2014 is de Jeugdbrandweer in de gemeente Heusden opgericht. Zij zijn dringend op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden, zodat de doorstroom naar het brandweerkorps Heusden gewaarborgd is.

 

Volg de Jeugdbrandweer Heusden op facebook: www.facebook.com/jbwheusden

 

Wil je lid worden? Meld je dan aan via onderstaande link.

https://www.jeugdbrandweer.nl/korpsen/noord-brabant/heusden/item2504

 

MENU